ССС Управљање ризиком од катастрофанлих догађаја и пожара

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 СУР11 Енглески језик - виши курс I 2 3 6
2 СУР12 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 2 3 5
3 СУР13 Природне катастрофе I 3 2 6
4 СУР14 Средства и опрема за гашење пожара I 2 3 6
5   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)        
5.1 СУР15 Правни оквири управљања ризицима од катастрофалних догађаја и пожара I 3 2 6
5.2 СУР16 Информационо-комуникационе технологије у управљању ризицима I 3 2 6
6 СУР21 Управљање ризицима од природних катастрофа и пожара II 3 2 6
7 СУР22 Заштита и спасавање II 3 2 6
8   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)        
8.1 СУР24 Управљање и развој људских ресурса у заштити II 2 3 6
8.2 СУР25 Одрживи развој и заштита животне средине II 2 3 6
9 СУР23 Стручна пракса II 3
10 СУР26 Специјалистички рад II 10
Укупно ЕСПБ 60