ССС Заштита на раду

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 СЗР11 Енглески језик - виши курс I 2 3 6
2 СЗР12 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 2 3 5
3 СЗР13 Опасне материје и отпад I 3 2 6
4 СЗР14 Ергономско пројектовање I 3 2 6
5   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)        
5.1 СЗР15 Образовање за заштиту на раду I 2 2 6
5.2 СЗР16 Професионални ризик I 2 2 6
6 СЗР21 Безбедност и здравље на раду II 3 3 6
7 СЗР22 Заштита и спасавање II 3 2 6
8   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)        
8.1 СЗР24 Управљање и развој људских ресурса у заштити II 2 3 6
8.2 СЗР25 Одрживи развој и заштита животне средине II 2 3 6
9 СЗР23 Стручна пракса II 3
10 СЗР26 Специјалистички рад II 10
Укупно ЕСПБ 60