ССС Заштита вода

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В СИР ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 СЗВ11 Енглески језик - виши курс I 2 3 6
2 СЗВ12 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 3 2 5
3 СЗВ13 Опасне материје и отпад I 3 2 6
4 СЗВ14 Стручна пракса I 3
5   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)          
5.1 СЗВ15 Информационо-комуникационе технологије у управљању ризицима I 3 2 6
5.2 СЗВ16 Професионални ризик I 3 2 6
6 СЗВ21 Поступци и постројења за третман водних ресурса и отпадних вода II 3 2 5
7 СЗВ22 Основни принципи и политика управљања водним ресурсима II 3 1 5
8 СЗВ23 Основе заштите водних ресурса II 3 2 6
9   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)          
9.1 СЗВ24 Управљање и развој људских ресурса у заштити II 2 3 6
9.2 СЗВ25 Одрживи развој и заштита животне средине II 2 3 6
10 СЗВ26 Студијксо истраживачки рад II 4 4
11 СЗВ27 Специјалистички рад II 6 8
Укупно ЕСПБ 60