ОСС Друмски саобраћај и транспорт

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета С П В СТИР ОСТ. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 ОДС11 Енглески језик 1 I 2 2 6
2 ОДС12 Примењена математика 1 I 3 3 7
3 ОДС13 Техничко цртање I 2 2 6
4 ОДС14 Рачунари и програмирање I 3 3 7
5 ОДС21 Енглески језик 2 II 2 2 6
6 ОДС22 Примењена математика 2 II 2 2 7
7 ОДС23 Компјутерска графика II 2 2 7
8 ОДС24 Статика II 2 2 7
9 ОДС25 Увод у саобраћај и транспорт II 2 2 7
ДРУГА ГОДИНА
10 ОДС31 Кинематика и Динамика III 2 2 6
11 ОДС32 Моторна возила III 2 2 5
12 ОДС33 Теорија и регулисање саобраћајних токова III 2 2 7
13 ОДС34 Организација друмског транспорта III 2 2 6
14   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3)            
14.1 ОДС35 Обновљиви извори енергије III 2 2 6
14.2 ОДС36 Бука и вибрације III 2 2 6
14.3 ОДС37 Информациони системи у саобраћају III 2 2 6
15 ОДС41 Безбедност саобраћаја IV 3 3 7
16 ОДС42 Транспортне мреже IV 2 3 7
17 ОДС43 Стручна пракса IV       6 3
18 ОДС44 Транспорт опасног терета IV 3 2 7
19   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3)            
19.1 ОДС45 Електротехника са електроником III 2 2 6
19.2 ОДС46 Пут као фактор безбедности саобраћаја III 2 2 6
19.3 ОДС47 Основи логиситке III 2 2 6
ТРЕЋА ГОДИНА
20 ОДС51 Шпедиција V 3 2 6
21 ОДС52 Технологија друмског транспорта V 3 2 6
22 ОДС53 Паркирање и терминали у друмском саобраћају V 2 3 6
23   Изборни предмет 3 (бира се 2 од 4)            
23.1 ОДС54 Роба у транспорту V 2 2 5
23.2 ОДС55 Интермодални транспорт V 2 2 5
23.3 ОДС56 Људски фактор у безбедности саобраћаја V 2 2 5
23.4 ОДС57 Мотори СУС V 2 2 5
24 ОДС61 Јавни градски транспорт путника VI 2 2 6
25 ОДС62 Међународни прописи за друмски саобраћај VI 2 2 5
26   Изборни предмет 4 (бира се 2 од 4)            
26.1 ОДС63 Планирање саобраћаја VI 3 3 5
26.2 ОДС64 Унутрашњи транспорт VI 3 3 5
26.3 ОДС65 Безбедност саобраћаја - методе и анализе VI 3 3 5
26.4 ОДС66 Базе података у саобраћају и транспорту VI 3 3 5
27 ОДС67 Завршни рад – истраживања VI 4 4
28 ОДС68 Завршни рад VI       6 8
Укупно ЕСПБ 180