ОСС Заштита на раду

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В СТИР ОСТ. ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 OЗР11 Енглески језик 1 I 2 2 6
2 OЗР12 Примењена математика 1 I 3 3 7
3 OЗР13 Техничко цртање I 2 2 6
4 OЗР14 Рачунари и програмирање I 3 3 7
5 OЗР21 Енглески језик 2 II 2 2 6
6 OЗР22 Примењена математика 2 II 2 2 7
7 OЗР23 Компјутерска графика II 2 2 7
8 OЗР24 Основи система заштите II 3 2 8
9 OЗР25 Електротехника са електроником II 2 2 6
ДРУГА ГОДИНА
10 OЗР31 Економика бизниса III 2 1 5
11 OЗР32 Технички материјали III 2 2 6
12 OЗР33 Професионални ризик III 3 2 7
13 OЗР34 Бука и вибрације III 2 2 6
14   Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2)        
14.1 OЗР35 Процесни уређаји III 2 2 6
14.2 OЗР36 Индустријски менаџмент III 2 2 6
15 OЗР41 Заштита при транспорту и складиштењу IV 2 2 7
16 OЗР42 Ризик и заштита од опасних материја IV 3 3 8
17 OЗР43 Заштита на раду IV 2 2 7
18   Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2)            
18.1 OЗР44 Заштита од пожара и експлозија IV 3 3 8
18.2 OЗР45 Менаџмент у заштити IV 3 3 8
ТРЕЋА ГОДИНА
19 OЗР51 Одржавање техничких система V 3 2 5
20 OЗР52 Средства и опрема личне заштите V 2 3 6
21 OЗР53 Заштита на машинама и уређајима V 3 3 6
22   Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3)            
22.1 OЗР54 Извори загађења радне и животне средине V 2 2 6
22.2 OЗР55 Ергономија V 2 2 6
22.3 OЗР56 Обновљиви извори енергије V 2 2 6
23 OЗР57 Стручна пракса V 6 3
24 OЗР61 Заштита од опасног дејства електричне струје VI 2 2 5
25 OЗР62 Електромагнетна зрачења V 2 2 5
26   Изборни предмет 4 (бира се 2 од 4)            
26.1 OЗР63 Методе процене ризика VI 3 2 6
26.2 OЗР64 Управљање пројектима VI 3 2 6
26.3 OЗР65 Микро клима и радна средина VI 3 2 6
26.4 OЗР66 Корозија и заштита VI 3 2 6
27 OЗР67 СТИР V 4 4
28 OЗР68 Завршни рад VI       6 8
Укупно ЕСПБ 180