МСС Друмски саобраћај и транспорт

Наставни план
РБ Шифра Назив предмета Сем. П В СИР ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 МСТ11 Енглески језик I 2 2 6
2 МСТ12 Саобраћајна психологија I 2 2 6
3 МСТ13 Информациони системи у саобраћају I 2 2 6
4 МСТ14 Методе истраживања и научнe комуникaциjе I 2 2 6
5 МСТ15 Управљање безбедношћу саобраћаја I 3 2 6
6 МСТ21 Технологија транспорта терета II 3 2 6
7 МСТ22 Технологија транспорта путника II 3 2 6
8 МСТ23 Регулисање и управљање саобраћајним токовима II 2 3 6
9 МСТ24 Логистички центри II 2 2 6
10 МСТ24 Стручна пракса 1 II 6 6
ДРУГА ГОДИНА
11   Изборни предмет 1 (бира се 4 од 8)          
11.1 МСТ32 Одржавање саобраћајних и транспортних средстава III 3 2 6
11.2 МСТ33 Транспорт опасног терета III 3 2 6
11.3 МСТ34 Управљање паркирањем III 3 2 6
11.4 МСТ35 Експертизе саобраћајних незгода III 3 2 6
11.5 МСТ36 Савремени системи на моторним возилима III 3 2 6
11.6 МСТ37 Системи квалитета и стандардизација III 3 2 6
11.7 МСТ38 Организација саобраћајних предузећа III 3 2 6
11.8 МСТ39 Статистичка истраживања III 3 2 6
12 МСТ31 Стручна пракса 2 III 6 6
13 МСТ41 Студијско истраживачки рад IV 20 15
14 МСТ42 Мастер рад IV 15
Укупно ЕСПБ 120